1 - آیا بعد از لغو نوبت وجه پرداختی برگشت داده می شود؟

بله، یک ساعت بعد از لغو نوبت وجه پرداختی به کارتی که با آن پرداخت کرده اید برمی گردد.

2 - اگر روی دکمه تکمیل فرآیند کلیک نکنیم چه اتفاقی می افتد؟

تنها با زدن تکمیل فرآیند و پرداخت وجه فرآیند اخذ نوبت شما تکمیل می گردد در غیر این صورت نوبت شما لغو خواهد شد.

3 - آیا برای جستجوی نوبت مورد نظر انتخاب همه موارد الزامی است؟

خیر، برای جستجو نوبت ابتدا از لیست نام درمانگاه، درمانگاه مورد نظر را انتخاب نمایید سپس از لیست پزشکان پزشک مورد نظر را انتخاب نمایید و بر روی دکمه جستجو کلیک نمایید.

4 - در صورتی که موفق به پرداخت نشدیم چه اقدامی انجام دهیم؟

به صفحه استعلام نوبت رفته و با انتخاب درمانگاه و ورود کد ملی و کلیک برروی دکمه جستجو، نوبت مورد نظر را انتخاب و نسبت به پرداخت آن اقدام نمایید.

5 - در صورت ورود اطلاعات در صفحه پذیرش و عدم تکمیل فرآیند اخذ نوبت چه اتفاقی می افتد؟

در صورت ورود اطلاعات و زدن دکمه پذیرش و عدم پرداخت نوبت برای اخذ مجدد نوبت باید 20 دقیقه صبر کنید.