برای دریافت نوبت ابتدا لازم است به یکی از روش های زیر نوبت مد نظر خود را جستجو نمائید.
تا لیستی از پزشکان با تاریخ های مختلف نمایش داده شود.
- نام پزشک و یا درمانگاه مورد نظررا در قسمت 1 وارد نموده و دکمه جستجو (دکمه 7) را کلیک نمائید.
- نام شهر مورد نظر را از قسمت 2 انتخاب نموده و دکمه جستجو(دکمه7) را کلیک نمائید.
- نام درمانگاه مورد نظر را از قسمت 3 انتخاب نموده و دکمه جستجو(دکمه7) را کلیک نمائید.
- نام پزشک مورد نظر را از قسمت4 انتخاب نموده و دکمه جستجو(دکمه7) را کلیک نمائید.
- نام تخصص مورد نظر را از قسمت 5 انتخاب نموده و دکمه جستجو(دکمه7) زا کلیک نمائید.
- بازه زمانی مورد نظر را از قسمت6 انتخاب نموده و دکمه جستجو(دکمه7) را کلیک نمائید.
نکته:شما میتوانید همزمان چند آیتم جهت جستجو انتخاب نمائید.

در صورتی که کلمه اتمام را در قسمت وضعیت مشاهده نمودید مفهوم آن این است که نوبت این پزشک در تاریخ
و مرکز درج شده امکان دریافت نوبت اینترنتی وجود ندارد.
در صورتی که کلمه دریافت نوبت را در قسمت وضعیت مشاهده نمودید به مفهوم آن است که نوبت این پزشک
در تاریخ و مرکز درج شده امکان دریافت نوبت اینترنتی وجود دارد
و با کلیک بر روی دریافت نوبت به صفحه بعدی هدایت می شوید.

شما در این قسمت باید توافق نامه را تائید نمایید تا قادر به ادامه کار باشید برای این کار تیک در نظر گرفته
گرفته شده(شماره1) را کلیک نمایید و سپس گزینه تائید(شماره2) را کلیک کنید
در غیراینصورت دکمه انصراف(شماره3) را کلیک نمائید.

شما در این قسمت اطلاعات نوبتی که قصد دریافت آن را دارید در قسمت شماره1 مشاهده می نمایید
در صورتی که اطلاعات مورد تائید شما می باشد لازم است
به یکی از دو روش کد ملی یا شماره ارجاع اقدام به دریافت نوبت نمائید.
در صورتی که شما از پزشک خانواده خود جهت مراجعه به این درمانگاه معرفی شده اید
و شماره ارجاع دارید لازم است با شماره مراجعه(شماره2) اقدام به دریافت نوبت نمائید
و در صورتی که کد ملی دارید از گزینه کد ملی (شماره3) جهت دریافت نوبت استفاده کنید
سپس گزینه جستجو (شماره4) را کلیک نمائید
تا سیستم به طور خودکار اقدام به دریافت اطلاعات هویتی و بیمه ای شما از سازمانهای مربوطه نماید.

در این صفحه برخی از اطلاعات شما بطور اتوماتیک پر میشود
و لازم است شما نسبت به تکمیل سایر اطلاعات الزامی (ستاره دار) اقدام نمائید و دکمه پذیرش را بزنید.
نکته:ممکن است سامانه هایی که اطلاعات شما را بازیابی می کنند به هر دلیلی قطع باشند
لذا در این موارد ضمن عدم بازیابی اطلاعاتتان و اعلام به شما مبنی بر تکمیل اطلاعات
لازم است نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمائید.


در این صفحه شما می توانید نتیجه اقدامات خود را ببینید و در صورتی که مورد تائید شماست
نسبت به پرداخت یا عدم پرداخت اقدام نمائید.
نکته:مبلغی که لازم است پرداخت نمائید در پذیرش مرکز لحاظ میگردد.
نکته:در صورتیکه گزینه عدم پرداخت را انتخاب نمائید نوبت شما قطعی نمی باشد
و باید جهت پرداخت از گزینه پرداخت در همین وب سایت اقدام نمائید.
(10 دقیقه زمان جهت اقدام به پرداخت فرصت دارید)


در صورت انتخاب گزینه پرداخت به صفحه پرداخت الکترونیک بانک هدایت می شوید .
و لازم است در اینجا نسبت به پرداخت اقدام نمائید
نکته:مبلغ تعیین شده در صفحه قبل در این صفحه نمایش داده می شود و غیرقابل تغییر است.
نکته:بعد از انجام عملیات پرداخت دکمه تکمیل فرایند خرید جهت تکمیل فرایند.
پرداخت و دریافت برگه نوبت حتما زده شود
نکته:در صورتی که پرداخت توسط شما صورت نگیرد نوبت شما قطعی نیست
و بعد از مدت زمان تعیین شده نوبت لغو می شود.